Dla PasażerówKomunikacja

ABC pasażera

0

Bilety podczas remontów, kontrole, awarie terminali w autobusach.

1. W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na terenie Wrocławia, w razie zmiany przebiegu danej linii lub czasowego zawieszenia danej linii, bilety imienne na dwie dowolne linie zachowują swoją ważność. W sytuacji zmiany przebiegu poszczególnych linii można korzystać z linii przebiegających po “starej trasie” linii, na którą jest zakupiony bilet oraz na nowej trasie ustalonej dla danej linii. W sytuacji czasowego zawieszenia danej linii można korzystać z linii przebiegających po “starej trasie” linii, na którą jest zakupiony bilet. Zmianę numerów linii, na które jest zakupiony bilet dokonują w systemie URBANCARD wyłącznie pracownicy Biura Obsługi Klienta URBANCARD we Wrocławiu:

 • ul. Grabiszyńska 9, 53-501 Wrocław, godziny otwarcia: pn – pt: w godz. 8.00 – 18.00
 • ul Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, godziny otwarcia: pn – pt: w godz. 8.00 – 18.00
 • ul. Ładna 1c, 50-353 Wrocław, godziny otwarcia: pn – pt: w godz. 8.00 – 18.00
 • ul. Prusa 75-79, (Biuro Obsługi Pasażera MPK Wrocław), 50-316 Wrocław, godziny otwarcia: pn – czw 08.00-18.00; pt 08.00 – 16.00

2. Wszystkie rodzaje biletów można nabyć w 157 automatach biletowych rozmieszczonych na terenie Wrocławia, w około 200 punktach należących do sieci sprzedaży Mennicy Polskiej S.A. oraz przy użyciu aplikacji telefonicznej URBANCARD. Bilety jednorazowe, czasowe, grupowe są dostępne w kasownikach zamontowanych we wszystkich pojazdach MPK Sp. z o.o. Ponadto bilety jednorazowe i czasowe w formie tradycyjnej można nabyć w punktach tzw. “kontrahentów hurtowych”, którzy należą do sieci sprzedaży Mennicy Polskiej.

3. W kasownikach można zakupić bilety jednorazowe, czasowe i grupowe – wyłącznie w formie elektronicznej (nie wymagające skasowania). Płatność jest realizowana przy użyciu karty płatniczej z funkcją PayPass lub kart URBANCARD EP, które zostały przygotowane z myślą o osobach, które nie korzystają z kart płatniczych. Karty URBANCARD EP (z funkcją elektronicznej portmonetki) są dostępne w Biurach Obsługi Klienta (karty imienne i na okaziciela) oraz w kioskach (karty na okaziciela) prowadzących dystrybucję biletów. Wykaz wszystkich punktów sprzedaży dostępny jest na stronie: URBANCARD

4. Bilet okresowy na dwie dowolne linie uprawnia do korzystania z dwóch wybranych linii, a także do korzystania z innych linii, których trasa przebiega w tym samym kierunku oraz wzdłuż trasy linii wskazanej na bilecie, tj. od przystanku oznaczonego tą samą nazwą rozpoczynającego wspólną trasę do ostatniego przystanku oznaczonego tą samą nazwą kończącego wspólną trasę, z wyłączeniem sytuacji wyjazdu i zjazdu do zajezdni. Zasada ta dotyczy również biletów semestralnych na dwie dowolne linie.

5. Linie tramwajowe o numerach 14 i 24 traktowane są jako jedna linia, zatem w przypadku biletu na dwie dowolne linie wystarczy zakodować jedną z nich.

6. Linie tramwajowe o numerach 0L i 0P traktowane są jako jedna linia, zatem w przypadku biletu na dwie dowolne linie należy zakodować numer linii “0”.

7. Brak jest możliwości zakupu biletów na zastępcze linie okresowe (autobusowe i tramwajowe) rozpoczynające się cyfrą “7..”. Możliwe jest natomiast zmiana numeru linii, która została zawieszona, bądź której trasa została zmieniona.

8. Bilet okresowy imienny na wszystkie linie normalne ważny jest również poza administracyjnymi granicami Wrocławia, ale tylko na liniach autobusowych, których numery rozpoczynają się cyfrą „1…”.

9. Bilet okresowy na wszystkie linie (w tym bilet imienny 30-dniowy na dwie dowolne linie) ważny jest poza administracyjnymi granicami Wrocławia tylko na liniach autobusowych, których numery rozpoczynają się cyfrą „1…” lub „6…”.

10. Linie tramwajowe we Wrocławiu nie kursują nocą.

11. Miejskie linie autobusowe z pętlą w Leśnicy (obsługiwane przez innego przewoźnika niż MPK, Michalczewski) nie mają kasowników z funkcją płatniczą na pokładzie.

12. Uprzednio skasowane w pojazdach należących do linii MPK bilety czasowe honorowane są na liniach, których numery rozpoczynają się cyfrą “9“, wyłącznie w granicach administracyjnych Wrocławia.

13. Zasady korzystania z linii, których numery rozpoczynają się cyfrą “9…” regulują odrębne umowy zawarte na mocy porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Wrocław, a danym Przewoźnikiem świadczącym usługi przewozowe na obszarze Wrocławia oraz danej gminy ościennej.

14. Zasady korzystania z linii, których nr rozpoczynają się cyfrą „8…”, regulują odrębne Porozumienia międzygminne, pomiędzy Gminą Wrocław a gminami ościennymi.

Na podstawie Porozumień międzygminnych:

a) na liniach, które zaczynają się cyfrą 8… w administracyjnych granicach Miasta Wrocławia, honorowane są bilety okresowe tj. czasowe, imienne, na okaziciela, aglomeracyjne imienne obowiązujące w komunikacji miejskiej Wrocławia.

b) pasażer może nabyć u danego Przewoźnika obsługującego linie 8… bilety aglomeracyjne, uprawniające Pasażera do korzystania z linii 8… na terenie Gminy ościennej oraz z komunikacji miejskiej Wrocławia.

c) pasażer dla potrzeb kontroli musi posiadać przy sobie skasowany bilet czasowy lub potwierdzenie  zakupu biletu okresowego.

15. Duża Aglomeracja Wrocławska

Wrocławski bilet zintegrowany składający się z imiennego biletu kolejowego POLREGIO oraz aglomeracyjnego imiennego biletu miejskiej komunikacji zbiorowej. Wysokość opłaty za kolejowy przejazd uzależniona jest od odległości pokonywanej trasy, opłata za przejazd wszystkimi liniami środkami komunikacji miejskiej w granicach Wrocławia wynosi: bilet normalny 72,00 zł, bilet ulgowy 36,00 zł.

 • bilet zintegrowany uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów drogą najkrótszą lub wskazaną na bilecie, między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany, pociągami POLREGIO i Kolei Dolnośląskich oraz nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich liniach środkami komunikacji miejskiej w granicach Wrocławia,
 • bilet zintegrowany w ramach Dużej Aglomeracji Wrocławskiej obowiązuje w administracyjnych granicach Wrocławia oraz na obszarze ograniczonym stacjami: Strzelin, Jaworzyna Śląska, Wołów, Żmigród, Oleśnica, Jelcz-Laskowice, Oława, Malczyce, Trzebnica, do stacji znajdującej się na terenie Wrocławia (np. Wrocław Sołtysowice),
 • sprzedaż biletów zintegrowanych w ramach Dużej Aglomeracji Wrocławskiej odbywa się w wyznaczonych kasach biletowych POLREGIO.

16. Informacja dla pasażera dotycząca opłaty dodatkowej

Kontroler wystawia wezwanie do zapłaty należności przewozowej i opłaty dodatkowej, gdy stwierdzi:

 • brak ważnego biletu;
 • innego dokumentu uprawniającego do przejazdu komunikacją miejską;
 • dokumentu uprawniającego do ulgi.

W przypadku braku możliwości zakupu biletu w pojeździe z powodu nieprawidłowego działania kasownika, kontroler wystawia wezwanie do zapłaty w wysokości odpowiadającej cenie biletu jednorazowego i określa przyczynę (awaria kasownika).
Gdy przyczyną braku biletu jest nieprawidłowe działanie kasownika (czarny ekran lub komunikat na ekranie o awarii) opłata dodatkowa nie jest pobierana, pod warunkiem, że pasażer zapłaci należność przewozową w ciągu 7 dni od dnia wezwania. W przypadku nieuregulowania należności przewozowej w terminie 7 dni, naliczona zostanie opłata dodatkowa w kwocie 150 zł.

W pozostałych przypadkach braku ważnego biletu na przejazd, gdy pasażer powołuje się na nieprawidłowe działanie kasownika (inne niż wymienione wyżej), kontroler nie rozstrzyga o sprawności urządzenia. Wystawia wezwanie do zapłaty za należność przewozową i opłatę dodatkową, a pasażer składa reklamację za pośrednictwem specjalnego formularza na adres reklamacje@mpk.wroc.pl (ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć). MPK Sp. z o.o. rozpatruje reklamację sprawdzając w Mennicy Polskiej, czy urządzenie było sprawne czy nie. Istnieją precyzyjne możliwości potwierdzenia sprawności kasownika w każdej sekundzie jego pracy. Nie zwalnia to pasażera od uiszczenia opłaty za przejazd. W przypadku niepotwierdzenia zasadności reklamacji, obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 150 zł.

WAŻNE

Bilety jednorazowe i czasowe w formie papierowej nie podlegają zwrotowi. Wyjątek stanowią bilety jednorazowe na linie pospieszne i nocne w cenie
3,60 zł i 1,80 zł które mogą być zwracane bez pobierania dodatkowej opłaty manipulacyjnej do dnia 31 stycznia 2021 r.

Kontakt:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o., pasazer.mpk.wroc.pl/

Reklamacje i wnioski dotyczące działalności MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu można składać :

 • telefonicznie pod numerami:71 321 72 71 lub 71 321 72 70

Informacje o Biurze Obsługi Pasażera

 • czynne od poniedziałku do czwartku od godziny 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 – 16.00.
 • INFOLINIA czynna jest dla Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-20.00 pod telefonami: 71 321 72 71, 71 321 72 70, 71 325 08 89

Kasa Główna MPK czynna jest od poniedziałku do czwartku od godziny 8.00 do 18.00 a w piątki od 8.00 – 16.00

KONTAKT:

BIURO OBSŁUGI PASAŻERA
ul. B. Prusa 75-79
tel.: 71 321 72 71
e-mail: bop@mpk.wroc.pl

BOP udziela informacji na temat: cen, rodzajów i zasad płatności za bilety; zgubionych przedmiotów, zasad kontroli biletów; opłatach dodatkowych za brak biletu; kontaktów, adresów oraz numerów kont do wpłat.

Jak korzystać z karty UrbanCard EP?

Poprzedni Artykuł

Parkingi Park&Ride we Wrocławiu

Następny Artykuł

Podobne Artykuły

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *